Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

ASSA ABLOY verbindt zich ertoe wereldwijd in alle divisies wereldwijd te voldoen aan de datawetgeving. De algemene gegevensbeschermingsverordening ("AVG" of GDPR) van de EU vereist dat wij voldoen aan de beginselen van eerlijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens.

ASSA ABLOY heeft een gerichte, structurele en systematische benadering van gegevensbescherming en privacy. Ons wereldwijd toepasbare ASSA ABLOY Data Protection Compliance-programma is ontwikkeld om de integriteit van de persoonlijke gegevens van onze werknemers, klanten en partners wereldwijd te beschermen. ASSA ABLOY beschikt over toegewijde middelen binnen de Groep, waarvan de voortdurende focus ligt op de wereldwijde naleving van gegevenswetten, waaronder de AVG.

We houden persoonlijke gegevens veilig met behulp van apparatuur die werkt in overeenstemming met erkende beveiligingsnormen. In gevallen waarin de rechten van individuen in gevaar zijn, voeren wij effectbeoordelingen uit in overeenstemming met onze standaardmethodologie.

We erkennen dat datawetten voortdurend evolueren. ASSA ABLOY heeft aanzienlijke middelen geïnvesteerd in het vergroten van het bewustzijn en het uitrollen van trainingen met betrekking tot haar Data Protection Compliance Program. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming voortdurend om ervoor te zorgen dat ons beleid, onze processen en procedures relevant en adequaat zijn.

We doen er alles aan om te zorgen voor een goede gegevensgovernance en worden geïnvesteerd in gegevensvertrouwen en -beveiliging voor de lange termijn.

Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, raadpleegt u de officiële AVG-verklaringen van de Europese Unie.