Voordelen LIPS Zorgslot

Het LIPS Zorgslot is een krukgestuurd slot met zorgschakeling. Gebruikers kunnen door bediening van de cilinder (met de sleutel) of de schakelaar aan de binnenzijde verschillende gebruikersstanden selecteren.

De verschillende standen van het slot zijn te zien aan de led-indicatie. Hierdoor is de status van de deur in één oogopslag af te lezen en geeft het zo een extra mogelijkheid voor controle én desgewenst privacy. Bij dit alles zijn de standen - waarbij de verschillende helften van de indicatie oplichten - ook duidelijk waar te nemen indien men moeilijk kleuren kan onderscheiden.

Loopstand

In de loopstand is de deur niet vergrendeld en kunnen gebruikers vrij de ruimte betreden en verlaten. De led-indicatie geeft hierbij de kleur groen weer.

Privacystand

Deze functie is zowel door zorgverlener als de cliënt te beheren. Met name de cliënt profiteert hierbij van een belangrijk stuk privacybescherming, met de zekerheid en de rust van een gevoel van onafhankelijkheid. Aan de binnenzijde kunnen cliënten, door middel van een drukknop, zelf de privéstand activeren. De afgesloten ruimte is dan van buitenaf niet toegankelijk voor andere cliënten. De functie is echter wel door de zorgverleners te ‘overrulen’, waardoor de deur dus te allen tijde door hen is te openen. Afhankelijk van de gekozen functionaliteit geeft de led-indicatie een oranje kleur of combinatie van groen en rood weer.

Vergrendelingsstand

In gesloten toestand is het slot vergrendeld op de dagen nachtschoot en geeft de led-indicatie een rode kleur weer. Bij de vergrendelingsstand wordt de deur aan de buitenzijde vergrendeld door het bedienen van de cilinder. Middels de sleutel is deze functie weer door de zorgverleners op te heffen, waardoor de deur dus altijd door de zorgverlener geopend kan worden.

Ontruimingsstand

Het LIPS Zorgslot staat voor een uiterst veilige oplossing voor zorgverlener én cliënt. En niet alleen in het dagelijks gebruik van de patiëntenkamer, maar ook als bescherming in het geval van calamiteiten. Daartoe dient de ontruimingsstand. Door het afschakelen van de voedingsspanning, bijvoorbeeld middels een brandmeldcentrale of een ontruimingssysteem, valt het slot vrij in de loopstand. Zo kan de deurkruk aan binnen- en buitenzijde weer bediend worden en biedt dit directe toegang tot de ruimte voor eventuele hulpverleners. Ongeacht de eerste stand van het slot. Deze functie wordt niet door zorgverlener of cliënt geactiveerd, maar uitsluitend door een alarmmelding. Als na de calamiteit het slot weer in werking treedt, wordt de laatst ingestelde status hersteld.